👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avtals-hyres- och köprätt

Skapad 2020-10-20 13:51 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Juridik
I denna delen av kursen får du bl.a. lära dig vad juridik är och hur jurister arbetar (kap 1) Vidare tas avtalsrätten upp (kap 3) ex. företagsavtal o dess rättsverkan. Hyresrätt, fastighetsrätt och köprätt behandlas också (kap.5 och 7) ex företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster & regler som rör handel mellan näringsidkare

Innehåll

De kommande veckorna ska vi arbeta med följande:

Lagboks övningar

Grundläggande begrepp.

Avtals, hyres och köprätt

Examination: prov och inlämningsuppgifter

 

Preliminär tidsram

v.34 Introduktion.

v.35 Genomgångar och eget arbete

v.36 Genomgångar och eget arbete

v.37 Genomgångar och eget arbete

v. 38 Genomgångar och eget arbete

v.39 Genomgångar och eget arbete

v. 40 Genomgångar och eget arbete

v. 41 Prov

 

 

 

 

 

 

Matriser

Jur
Avtals- hyres och köprätt

E: Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av avtals- hyres och köprätt som rör företag.
C: Eleven redogör utförligt för delar av avtals- hyres och köprätt som rör företag.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av avtals- hyres och köprätt som rör företag.
E: Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
C: Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Rubrik 1

E: Inom avtals- hyres och köprätt rätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
C: Inom avtals- hyres och köprätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Du har uppnått föregående nivå och påbörjat delar av nästa.
A: Inom avtals- hyres- och köprätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.