👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik SINGMA åk 1 2020-2021

Skapad 2020-10-20 13:51 i Sånnaskolan Kristianstad
Matematikundervisning enligt Singaporemodellen.
Grundskola 1 Matematik
I matematiken kommer vi att arbeta med läromedlet Singma. Lära matematik genom att tänka, prova sig fram och samtala om matematiska begrepp i grupp och enskilt.

Innehåll

 

 

 

 

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Du ska få:

 • undervisning enligt Singaporemodellen 
 • använda konkret material som pärlstavar, tioramar, talrader, knappar, talkort, multilink-kuber mm
 • tolka och träna matematiska begrepp och strategier med hjälp av bildstöd 
 • bestämma, jämföra och storleksordna talen 0-100
 • träna talkamrater till talen 5-10
 • träna talföljder, tiotal och ental
 • träna olika strategier vid addition och subtraktion av talen 0-40
 • arbeta med räknehändelser och problemlösning
 • kunskap om de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
 • träna på att upptäcka mönster
 • arbeta med längd och höjd
 • träna multiplikation och division
 • träna hälften/dubbelt och udda/jämna tal samt ordningsföljd
 • träna på hel- och halv timme samt uppskatta och jämföra tid
 • jämföra och mäta massa i kg
 • läsa av och skapa diagram och tabeller 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan 

Singaporemodellen innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbete, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får eleverna ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer