👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragdögat Barns delaktighet och inflytande 2020/21

Skapad 2020-10-20 15:08 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Planerade insatser

  • Göra barnen delaktiga i uppbyggnaden, utvecklandet samt underhållet av nya miljöer

  • Ge barnen större förförståelse för vilka regler, rutiner m.m. vi har i våra miljöer för att möjliggöra att de kan ta ansvar för vårt material, både inne och ute. Detta gör vi genom olika aktiviteter och diskussioner i mindre grupper. 

Förväntade effekter

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

  • komma med rimliga idéer och tankar till uppbyggandet av våra miljöer

  • ta hand om och vara rädd om materialet

 

Metodval för att synliggöra lärandet

 

  • Intervjuer med barnen i grupp

  • Observation och dokumentation

  • Använda oss av pedagogisk dokumentation för att påvisa skillnader i vår miljö

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18