👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2020-10-20 15:11 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Teknik SO (år 1-3)
Vad är typiskt för teknik? Vilken teknik finns i din närmaste omgivning? Du kommer att få lära dig om teknik och få förståelse för vad teknik är.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Vi ska arbeta med teknik som finns i vårt samhälle.
 • Vi ska arbeta med olika tekniska prylar och hur de fungerar.
 • Vi ska arbeta med olika tekniska storheter.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska titta på filmer om olika tekniska prylar och vilken funktion dessa har.
 • Vi ska samtala och diskutera om olika tekniska prylar som du använder varje dag.
 • Vi ska skapa och konstruera olika tekniska prylar.

Vad ska du lära dig?

 • Vi ska lära oss om teknik, vad teknik är och hur den kommer till användning.
 • Vi ska lära oss att känna igen den teknik som finns i vårt samhälle.

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Genom att delta och vara aktiv på lektionerna.
 • Delta i samtal och diskussioner.
 • Visa förståelse för hur teknik utvecklas genom skapande och kreativitet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6