Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kapitel 3-4

Skapad 2020-10-20 16:19 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Matematikboken Beta , Kapitel 1 och 2 .
Grundskola 5 Matematik
Nu är det dags att vässa kunskaperna om klockan för nu ska vi arbeta med tid, tabeller och diagram. Men inte bara det, vi ska även fördjupa våra kunskaper om att räkna med tal i decimalform.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

- delta vid genomgångar

jobba enskilt och tillsammans med andra och då arbeta med två av nivåerna på varje avsnitt.

- lyssna på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- få möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

- se filmer om aktuellt innehåll

 

Grovplanering

Här skriver du vecka för vecka hur arbetet kommer se ut. Till exempel sidor i boken.

v. 46 avsnitt 3.1 Räkna med tid

v. 47 Avsnitt 3.2 Stolpdiagram och stapeldiagram

v. 48 Avsnitt 3.3 Linje diagram och cirkeldiagram

v. 49 Avsnitt 3.4 Medelvärde och typvärde, Avsnitt 3.5 Median

v. 50 Diagnos

v. 51 Egna undersökningar och repetition

v. 2 Repetition av räknemetoder för de 4:a räknesätten och Avsnitt 4.1 Avrundning

v. 3 Avsnitt 4.2 och 4.3 överslagsräkning i 4 räknesätt

v. 4 Fortsätta med Avsnitt 4.2 och 4.3 samt avsnitt 4.4 Addition och subtraktion

v. 5 Avsnitt 4.5 Multiplikation samt Avsnitt 4.6 Division

v. 6  Europasemestern,  Blandade uppgifter, Diagnos

v. 7-8 Träna mera, Repetition och Prov på kapitel 3 och 4

 

Begrepp

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • kvart
 • x-axel och y-axel
 • stapeldiagram
 • stolpdiagram
 • frekvens
 • linjediagram
 • cirkeldiagram
 • lägesmått
 • medelvärde, typvärde och median
 • avrundning
 • överslagsräkning
 • närmevärde
 • term, summa, differens
 • faktor, produkt
 • täljare, nämnare, kvot

IKT och medier

Bingel https://www.bingel.se

Elevspel.se https://www.elevspel.se/

Multiplikationstabellen.se https://www.multiplikationstabellen.se/

Matematikbokens hemsida: http://www.matematikabg.se/

Matteboken.se https://www.matteboken.se/

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Resultat för Beta, kap. 3-4

Du behöver öva på
Du har viss kunskap men behöver mer träning för att nå godtagbara kunskaper.
Godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper.
Mer än godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper.
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  A 6
Du behöver öva på att lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  A 6
Du behöver öva så att du får grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
 • Ma  E 6
 • Ma  A 6
Du behöver öva så att du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation och resonemang
 • Ma  E 6
 • Ma  A 6
I redovisningar och samtal kan du ännu inte föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 6
 • Ma  A 6
Du kan inte på egen hand redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: