Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-10-20 16:21 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola 6 Geografi
Under höstterminen 2020 kommer vi att arbeta med Europa. Du kommer bland annat att få kunskap om var människor bor och om hur naturen och klimatet är i olika delar av Europa samt hur detta påverkar oss människor. Du kommer även att få lära dig om Europas naturresurser, energikällor samt en del namngeografi.

Innehåll

Arbetsområde och tidsåtgång:

Fram till jullovet kommer vi att arbeta med Europa.

Konkreta mål:

Elevens mål

Målet med undervisningen är att du ska:

-kunna beskriva vilka olika klimat vi har på olika platser i Europa och vad som kännetecknar de olika klimaten.

 

- kunna förklara hur naturen ser ut i olika delar av Europa och varför det är så.

 

- kunna förklara vilka stora naturresurser det finns i Europa och vad de kan användas till.

 

-ha kunskap om var människor bor i Europa och varför de bor just där.

 

-kunna beskriva hur naturens egna krafter påverkar landskapet. 

 

-kunna beskriva hur vi människor påverkar naturen.

 

-kunna beskriva vad vi använder vatten till och varför det är viktigt att hålla vattnet rent.

 

-kunna berätta om vattnets kretslopp.

 

- kunna beskriva vad import och export är, vilka transportmedel som finns samt kunna beskriva hur de transporter som görs i Europa påverkar miljön.

-kunna berätta om vilka energikällor vi använder i Europa samt fördelar och nackdelar med dessa.

- kunna berätta om vad vi människor kan göra för att bidra till en hållbar utveckling när det gäller t.ex. naturresurser, transporter, energi, 

 

- kunna jämföra två länder med varandra

 

-kunna viktiga ord och begrepp som hör till ämnet geografi och ämnesområdet Europa.

 

- kunna placera ut flera av Europas länder och huvudstäder samt några bergskedjor, hav och floder.

 

Bedömning:

Formativ och summativ bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång genom:

 

 • Arbete under lektionerna,

 • läxförhör 

 • prov.

Undervisning:

Du kommer att få:
Läsa om Europa i "Upptäck Europa". 

Arbeta med uppgifter till området.

Lyssna på genomgångar och delta i diskussioner om Europa.

Arbeta med Europas namngeografi på internet, seterra.

Se filmer om Europa och diskutera dem.

 

Kahoots

Uppgifter

 • Läxa till onsdag 4 nov. Klimat och befolkning

 • Läxa till onsdag 11 nov. Natur och naturresurser.

 • Läxa onsdag 18 nov. Bergskedjor och vatten.

 • Läxa till onsdag 25 nov. Transporter och energikällor.

 • Prov Europa 1/12-20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Var bor Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till var i Europa det bor många människor och var i Europa det bor få människor.
Du känner till var Europas befolkning bor och kan redogöra för orsaker till varför man bor där man bor.
Du känner till var Europas befolkning bor och kan redogöra för orsaker till varför man bor där man bor. Du kan även beskriva konsekvenser av detta.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Natur- och kulturlandskapet
Naturresurser
Du känner till några få av Europas naturresurser.
Du känner till flera av Europas naturresurser. Du kan berätta vad några av dem används till.
Du känner till flera av Europas naturresurser. Du kan berätta vad flera av dem används till samt visa på sambandet mellan naturresurs, råvara och produkt.
Ny aspekt
Energikällor
Du känner till några energikällor.
Du känner till några energikällor. Du kan ge för- och nackdelar med några av dem.
Du känner till några energikällor. Du kan ge för- och nackdelar med flera av dem.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Jordytan förändras
Hur jordens egna krafter och hur människan påverkar jordytan.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur människan och jordens egna krafter kan förändra jordytan. Lite fakta och få exempel.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om hur människan och jordens egna krafter kan förändra jordytan. Här ger du några fakta och få exempel.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om hur människan och jordens egna krafter kan förändra jordytan. Här ger du många fakta och exempel.
Hållbar utveckling
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad hållbar utveckling innebär. Lite fakta och få exempel.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta vad hållbar utveckling innebär. Här ger du några fakta och få exempel.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad hållbar utveckling innebär. Här ger du många fakta och exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: