Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2020-10-20 17:52 i Frösödals förskola Östersund
Förskola
Syftet med projektarbetet är att barnen kan tillsammans uppleva och bearbeta saker i leken där fantasin och verkligheten möter. Leken ska vara kravlös och frivillig där vi pedagoger kan fånga och upptäcka barnens intresse för att spinna vidare.

Innehåll

Upptäckarna

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: