👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 6: rörelse och kraft

Skapad 2020-10-20 19:20 i V Bodarna skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dubbar? Faller stora stenar snabbare än små? Här är några av de frågor som vi letar efter svar på.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att gå igenom olika krafter och rörelser som påverkar oss i vardagssituationer; hur de upplevs och kan beskrivas.

Konkreta mål:

- veta vad som menas med medelhastighet

- kunna förklara begreppen accelerera och retardera

- veta vad som menas med fritt fall

- förstå att storleken på föremål inte har betydelse för fritt fall

- kunna beskriva vad som menas med gravitationskraft (eller dragningskraft eller tyngdkraft)

- känna till Isaac Newton och enheten Newton

- kunna ge exempel på solsystemets krafter, t.ex. solens gravitationskraft på alla himlakroppar i solsystemet

- kunna förklara vad tidvatten är och vad det beror på

- veta vad som menas med friktion

- kunna ge exempel på när man vill ha lite friktion

- kunna ge exempel på när man vill ha mycket friktion

- känna till och kunna ge exempel på centripetalkraft

- veta vad som menas med tyngdpunkt

- känna till att det finns en motkraft till varje kraft

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- kunna beskriva och ge exempel på olika typer av krafter och rörelser och visa samband mellan dessa

- kunna använda tillhörande begrepp i dina beskrivningar t.ex. acceleration, centripetalkraft, cirkelrörelse, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, hastighet, kraft, motkraft, retardera, tidvatten, tyngdkraft, tyngdpunkt.

- kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.

- kunna jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen.

- kunna berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

Undervisning:

Vi kommer att:

- läsa faktatexter 

- se filmer som handlar om  olika typer av rörelse och kraft

- se filmer som visar olika experiment inom området

- göra egna undersökningar och experiment

- skriva om resultaten i undersökningarna 

- skriva förklaringar till de aktuella begreppen  inom arbetsområdet

- läsa om och diskutera några naturvetenskapliga upptäckter som t.ex. Isaac Newton och Galileo Galilei gjorde och deras betydelse för oss.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6