Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 2-3

Skapad 2020-10-20 19:28 i Riala skola Norrtälje
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Under temat gång kommer du att få träna på att:

 

 • förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
 • redovisa hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • berätta hur vi kan se spår från forntiden  

 

Arbetsformer

 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från förr
 • skriva ner och dokumentera människans utveckling
 • måla en hällristning
 • läsa faktatexter
 • se film
 • klassdiskussioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO

Matriser

Sv SO
Forntiden

Lägre nivå
Medelnivån
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
3. Samtala om människans uppkomst
samtalar om människans uppkomst.
Jag behöver stöd för att samtala om människans uppkomst.
Jag kan till viss del samtala om människans uppkomst.
Jag kan med god säkerhet samtala om människans uppkomst.
4. Göra en bildserie
redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan till viss del redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
5. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Skriva egna faktatexter
7. Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att sammanfatta fakta och bilda meningar.
Jag kan till viss del skriva egen faktatext, men behöver lite stöd med att välja fakta.
Jag kan med beskrivningar och detaljer berätta i egen faktatext.

Ny rubrik

Lägre nivå
Medelnivån
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: