Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samernas folkkonst vt 21

Skapad 2020-10-20 21:40 i Solskiftesskolan Österåker
Samernas folkkonst
Grundskola 9 Slöjd
Du ska arbeta med samernas folkkonst. I det du gör ska du ha med en anknytning till samernas föremål eller tänkande.

Innehåll

Samiskt hantverk VT 21

I dokumentet i classroom skriver du löpande vad du hittar om samernas folkkonst.

Skriv ner alla dina ideér.

Berätta var har du hittat materialet? Tex nätet, något du hittat hemma.

Vad tänker du om det?

Berätta vilka/vilken ide du tänker jobba med.

Infoga bilder.

 

Beskriv vilka verktyg du använder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd samisk folkkonst lärandematris

Bedömning slöjd

Har ännu inte nått målen
Har nått målen
Har nått målen väl
Har nått målen mycket väl
Inspiration
Fantasi, idéer och kreativitet.
Jag behöver mycket stöd för att förstå vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik.
Jag kan med handledning föreslå vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik.
Jag har idéer och kan komma med förslag på vad man kan göra för slöjdprodukt av en viss teknik och har lätt för att komma igång på ett bra sätt.
Jag har alltid idéer och kommer med egna föreslag till slöjdprodukter. Jag tar egna initiativ och kommer självständigt igång. Jag kan visa och motivera hur jag tänkt genomföra min idé.
Tillvägagångssätt
Genomförande av arbetet
Jag behöver mycket stöd och hjälp för att kunna komma igång och genomföra ett arbete till en färdig produkt. Jag kan ha svårt att använda mig av lektionstiden
Jag kan med handledning genomföra ett arbete till en färdig produkt.
Jag kan genomföra ett arbete till en färdig produkt på ett bra sätt. Jag arbetar utifrån instruktioner och försöker även själv.
Jag tar egna initiativ på lektionerna och kan självständigt efter genomgångar genomföra mer avancerade slöjdarbeten. Jag använder mig av tidigare kunskaper jag lärt mig i mitt arbete.
Använda verktyg och maskiner
Jag behöver mycket stöd för att förstå hur verktygen fungerar, hur jag ska använda dem och till vad jag ska använda dem till.
Jag kan efter handledning använda verktygen och visar förståelse för hur de ska användas säkert och korrekt.
Jag kan på ett säkert och korrekt sätt använda verktygen och visar försiktighet och varsamhet. Jag använder mig av tidigare kunskaper i nya arbeten.
Jag kan på ett mer självständigt, ett utmärkt, säkert och korrekt sätt använda verktygen och visar mycket god varsamhet och försiktighet. Jag använder mig av tidigare kunskaper i mitt nya arbete.
Använda arbetsmetod
Arbetsprocessen
Jag behöver mycket stöd för att förstå vilken arbetsmetod och på vilket sätt jag ska använda den.
Jag kan efter handledning använda rätt arbetsmetod till mitt arbete.
Jag visar förståelse för vilken arbetsmetod som är lämplig i mitt arbete och kan använda den på ett bra sätt.
Jag vet vilken arbetsmetod som är lämplig till mitt arbete och kan självständigt och korrekt använda den på ett utmärkt sätt.
Lösa problem
Arbetsprocessen
Jag behöver mycket stöd och frågar alltid om hjälp då jag inte vet hur och vad som ska göras.
Jag behöver handledning och instruktioner för att förstå och veta hur jag ska komma vidare i mitt arbete.
Jag har god förmåga att lösa problem och kan fortsätta med slöjdarbetet. Ibland behöver mina egna försök korrigeras
Jag vågar ta egna initiativ och prövar utifrån mina kunskaper att hitta egna lösningar för att komma vidare med slöjdarbetet.
Färdig produkt
Slöjdföremålet
Min färdiga produkt är slarvigt utförd och saknar vissa tekniker vid tillverkning.
Min färdiga produkt är enkelt tillverkad utifrån de instruktioner jag fått.
Min produkt är ganska genomarbetad utifrån de instruktioner jag fått. Produkten har en viss kvalité.
Min produkt är välutvecklad och väl genomarbetad utifrån de instruktioner jag fått. Den ser välgjord genomtänkt ut.
Dokumentationsteknik
Hur jag skriver.
Jag skriver inget eller bara lite i dokumentet i classroom. Jag lägger inte in bilder och skisser.
Jag kan med handledning skriva i classroom och behöver hjälp att komma ihåg. Jag är osäker på vad som ska skrivas.
Jag gör en beskrivning i classroom med inledande text och en beskrivning i punktform. Jag kan till viss del använda mig av slöjdord och skriva en enkel reflektion om mitt arbete.
Jag gör en beskrivning i classroom med inledande text och en beskrivning i punktform där jag använda mig av slöjdspecifika ord och begrepp. Jag skriver en reflektion över mitt arbete.
Dokumentation med reflektion
Vad jag skriver.
Jag har inte dokumenterat av min arbetsprocess. Jag behöver mycket stöd i att tänka efter och bedöma det färdiga arbetet.
Jag har dokumenterat några lektioner med ord och bild. Jag har tänkt efter ibland och bedömt det färdiga arbetet.
Jag har dokumenterat mitt arbete med bild och en enkel text som berättar vad jag gjort. Jag tänker ofta igenom och bedömer det färdiga arbetet.
Jag dokumenterar arbetet med slöjdspecifika begrepp och bilder som beskriver arbetsprocessen. Jag reflekterar alltid igenom mycket noggrant och bedömer det färdiga arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: