👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrin

Skapad 2020-10-20 22:29 i Solskiftesskolan Österåker
Grundskola 6 Slöjd
Du ska tillverka ett skrin.

Innehåll

Skrin 

Beskrivning av uppgiften.

Du ska tillverka ett skrin, en låda med ett lock där fokus är på lockets utformning. Vi talar om hur färg, form och material kan kombineras och skapa ett estetiskt uttryck. I detta fall handlar det om ett föremåls originalitet, individualitet och sammanhang och inte att ett föremål är ”vackert” i  vedertagen bemärkelse. Skrinet ska helst uttrycka något om dig. Eleven kommer att bli inspirerad av olika skrinlock för att kunna ”öppna upp” för flera uttrycksmöjligheter.

Vi går igenom hur man gör en enklare ritning till ett skrin. Utifrån den räknar du ut hur mycket och vilket material som behövs för att göra skrinet.

Du får kontinuerligt undervisning om de verktyg, maskiner och redskap som behövs för att färdigställa sitt alster. Vi går igenom säkerhetsaspekter på maskiner som kommer att användas.

Du kommer under och efter sitt arbete med skrinet att få motivera sina val av färg, form material och hur det kom till uttryck i utseendet av skrinet.

I Classroom svarar du på ett antal frågor

 

Uppgifter

 • Skrin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6