👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Kroppen

Skapad 2020-10-20 23:23 i Tanumskolan F-6 Tanum
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 Biologi
Arbete med NO boken "Koll på NO 5". Kapitel 2 Kroppen.

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall kunna: 

 • Berätta om matens väg genom kroppen. (matspjälkning)
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Förklara hur muskler och skelettet i kroppen samverkar tillsammans. 
 • Veta vad energi är och hur vi använder den i kroppen.
 • Kunna förklara livets början och utveckling samt kunna ge exempel på vad som händer med kroppen när den blir gammal. 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt ha högläsning ur textboken. Varvat med egen läsning.
 • Vi kommer att arbeta med uppgifter i arbetsboken samt arbetsblad.
 • Vi kommer att se på faktafilmer.
 • Vi kommer att ha diskussioner i klassrummet kring kapitlet.
 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att arbetat med gruppuppgifter tillsammans.
 • Vi kommer att avsluta kapitlet med prov.

 

Hur?

Du ska...

 • läsa och aktivt följa med i texten.
 • självständigt kunna arbeta med uppgifterna i arbetsboken och arbetsbladen.
 • kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen.

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar i arbetsboken och på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är.
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6

Matriser

Bi
Människokroppen

Bedömningsmatris för arbetsområdet Människokroppen

E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Samband i människokroppen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Förklara och beskriva
Du kan använda vetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, i enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda vetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, i utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda vetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, i välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.