👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben, naturvetenskap ht -20

Skapad 2020-10-21 08:01 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Therese, Carina och Stina

Vecka:      42

Mål- och kunskapsområde:      Naturvetenskap 

Nyfikenhetsfråga:      Skogen - naturvetenskap

 

Barnets gör: Barnen fick förutsättningar att titta efter naturens färger och plocka naturmaterial. Barnen fick sedan göra en naturtavla och benämna vilka material de satte upp. Kotte tex. Benämner att färgen är röd på lövet. Barnen fick frågan vilka färger de såg ute och känna hur de kändes. 

     

Pedagogerna tänker:

     Barnen fick förutsättningar att utforska naturens färger och material tillsammans. Barnen fick göra en tavla tillsammans, samarbete, känna sig delaktig och ha inflytande över deras gemensamma tavla. Alla får fylla på tavlan när de vill.

Analys/sammanställning lärande:

     Barnen fick använda sina sinnen när de tittade efter färger, känna på tavlan, 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

     Vi fortsätter genom att gå till skogen, lyssna, känna, se, smaka, lukta. Titta på bilder på träd tex för att få se trädet med sin syn, hur ser trädet ut

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?