👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation av artist/idol

Skapad 2020-10-21 08:12 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du ska nu göra en muntlig och en skriftlig redovisning. Det du får träna på är att: - Söka fakta på nätet - Presentera dessa på ett tydligt sätt i tal och skrift - Använda powerpoint som stöd när du redovisar

Innehåll

Du ska välja ut en artist/idol som du gillar.

Ta reda på fakta om artisten/idolen. Du ska både göra en muntlig presentation och ett skriftligt arbete om artisten/idolen. Berätta om din idols uppväxt. Hur gick det till när din idol blev känd/slog igenom? Beskriv det liv som din idol lever idag.

 

När du redovisar muntligt ska du använda dig av en powerpointpresentation. Din skriftliga presentation ska vara på minst en halv A4-sida och ska lämnas in.  Du ska skriva ett Word-dokument där du använder typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12. 

 

Det som bedöms muntligt är: 

 • att tal och bild hör ihop 
 • att du har en tydlig början 
 • och ett tydligt slut 
 • att du har ögonkontakt med de som lyssnar 
 • att ditt tal är tydligt 
 • att det du berättar har en röd tråd  

Det som bedöms skriftligt är:

 • att din skriftliga redovisning följer svenska skrivregler (skiljetecken, stor/liten bokstav, styckeindelning, rubriksättning...) 
 • att din text har en röd tråd

 

   REDOVISA MUNTLIG PRESENTATION OCH LÄMNA IN SKRIVUPPGIFT VECKA 47

 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Muntlig redovisning

Disposition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Inledning saknas eller startar med "Jag har om..."
Inledning finns, t.ex. med en förklaring till varför ämnet valts.
Inledningen är intresseväckande, t.ex. genom att en fråga ställs.
Inledningen har en personlig prägel som skapar förväntningar.
Avslutning
Avslutning saknas.
Ett försök till avslutning görs men lyckas inte riktigt.
Avslutningen är tydlig och alla som lyssnar förstår att det är slut. Talaren försöker att summera.
Avslutningen är tydlig och knyter ihop och summerar alla delar av framträdandet.
Röd tråd
Framförandet är oklart och saknar röd tråd.
Upplägget är enkelt och går att följa. Ett försök till att ha röd tråd görs.
Det finns en röd tråd som gör framförandet lätt att följa.
Det finns en tydlig röd tråd och en logisk uppbyggnad.

Engagemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kroppsspråk
Engagemanget syns inte, exempelvis inga gester.
Framförandet genomförs med försök till engagemang genom att använda enstaka gester.
Engagemang i framförandet finns genom att t.ex. visa intresse för ämnet. Använder gester för att förstärka presentationen.
Kontakt med åhörarna
Ingen kontakt med åhörarna. Läser innantill.
Försöker ha ögonkontakt med åhörarna men stöd i manus behövs.
Ögonkontakt med åhörarna. Behöver inte titta så mycket i manus.
Utstrålar säkerhet i kontakten med åhörarna t.ex. genom ögonkontakt med hela publiken. Manus används enbart som stöd.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tydlighet
Talet är otydligt.
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är tydligt.
Intonation
Entonigt tal.
Varierar rösten.
Varierar rösten efter innehållet för att skapa intresse.
Använder medvetna och effektfulla intonationer.
Tempo
Talar för snabbt / långsamt.
Talar i passande tempo.
Pausering
Pausering saknas.
Pausering finns.
Gör passande pauseringar i framträdandet.
Gör medvetna och effektfulla pauseringar.