👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa och kommunicera egna sagor och berättelser

Skapad 2020-10-21 08:17 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Att barnen får möjlighet att berätta genom tecknande, konstruktion och filmskapande.

Innehåll

Samplanering - Didaktiskt informerat undervisnings upplägg

Mål: Vi vill skapa fler möjligheter för barnen att berätta och kommunicera. Vi vill lyfta fram olika tekniker så att barnen kan illustrera, konstruera och animera sina berättelser.

Vad: Tecknande som sedan går över i ritande, målning och digital bearbetning.

Hur: Pedagogen frågar om vad det finns för figurer i sagor och vilken figur barnen vill teckna. De tecknar på ett stort papper med blyerts. Barnen får sedan en tuschpenna för att måla konturer. Efter det får figurerna färg med pastellkritor. Sedan erbjuds vattenfärg. Hur känner sig din figur? Vilken färg behöver du då? Känslans färg målas runt om figuren. Hur låter din figur när den känner sig så?

De tecknade figurerna ges liv i den spontana leken genom att barnen erbjuds att fotografera, skriva ut, laminera och användas i leken. Barnen skapar och konstruerar föränderliga världar med hjälp av olika material och sin fantasi som leder till viljan att kommunicera utvidga sin berättelse. 


Momenten delas upp i undervisningstillfällen beroende barnens ork och fokus. Parallellt med momentet erbjuds olika konstruktionsmaterial, IPad och plats för animation i miljön. Barnen uppmuntras att hjälpa och berätta för varandra. 

Vem/Vilka? Grupperna Fiskarna och Grodorna. 

Var? Ateljén 

När? Fm med start v 2

Varför dessa val? För att lyfta barnens intresse för berättande och för att de ska se möjligheterna att illustrera dem på olika sätt. Tecknande har varit snabbproduktion, så att genom att återgå till samma teckning vill vi ge möjligheten att fokusera på processen i skapandet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18