Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta Vilse - Röd avdelning

Skapad 2020-10-21 08:51 i Myran Dibber Sverige AB
Hitta Vilse
Förskola
Det är lätt att vi alla hamnar i situationer då man känner sig hopplös, rädd och stressad samt inte riktigt vet vad man ska göra, tex när man går vilse. Därför vill vi ge barnen en vägledning/kunskap om hur man kan hantera liknande situationer. Hitta Vilse är ett verktyg som ger barnen kunskap om vad man ska göra när man går vilse.

Innehåll

 

Syfte med undervisningen

Vi arbetar med ”Hitta Vilse” för att barnen ska kunna hantera en situation när de går vilse. Berättelse innehåller tre gyllene regler som barnen ska följa;    

 • krama ett träd 
 • Göra stopptecken
 • Bygga en koja

Målet är att ge barnen kunskap av en överlevnadssituation där dem kan förstå om sin rädsla, övergivenhet, fantasier och även få förslag på hur man kan hantera liknande situationer.  

 

Genomförande och metod 

Vi kommer i samband med att läsa berättelsen som handlar om Vilse som gick vilse i skogen och hur han gjorde för att bli hittad och dramatisera historian. Därefter kommer barnen få lära sig och pröva sig fram på några metoder som "hitta-mig-lättare-knep". Vi kommer bege oss till skogen. Där kommer vi samtala och diskutera bokens innehåll. En sång som tillhör Vilse kommer sjungas under tiden vi arbetar med Vilse. Tanken är att vi pedagoger ska skapa möjligheter för barnen att kunna leva in sig själv i Vilses historia, då barnen själva får plocka skräp i närheten och dramatisera historiens innehåll. Pedagogerna kommer att fokusera på att skapa trygghet på de platser barnen vistas på genom att göra en egen hitta vilse stig som passar barnens utvecklingsnivå. 

 

DOKUMENTATION 

Dokumentation kommer ske i from av bilder, reflektion och lärloggar i Unikum. 

 

UTVÄRDERING och UPPFÖLJNING 

Arbetet kommer reflekteras och utvärderas av både pedagoger och barn i slutet av höstterminen. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: