Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 7: Capítulos 1 - 4

Skapad 2020-10-21 09:02 i Stenungskolan Stenungsund
Gracias 7 unidades 1-4.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I kapitel 1 - 4 börjar vi med repetition av siffror 0-20, hälsningsfraser och att presentera sig själv. Vi lär oss att beställa något, fråga en person efter namn/ålder/bor/syskon/gillar. Vi lär oss även några klassrumsfraser och namnet på de vanligast husdjuren och annat. Vi kommer att arbeta med textboken och övningsboken Gracias 7 och webbövningar.

Innehåll

1. Innehåll

Du kommer att lära dig att:

  • Räkna 0-20, TB (textboken) s 100
  • Berätta om dig själv på ett enkelt sätt, dvs kunna tala om vad du heter, bor, ålder, syskon, gillar, (repetition TB s 14-19) samt hur du ser ut och vad du har för kläder på dig, TB s 28-31
  • Vanliga fraser som förekommer i kapitel 1-4 - några klassrumsfraser, TB s 19
  • Några former av Ar-verb, t ex hablo, hablas,  TB s 95
  • De obestämda artiklarna:  un, una och pluralformerna TB s 92-93
  • De flesta glosor som hör till kapitel 1-4
  • Verbet tener (tengo-jag har, tienes-du har, tiene-han, hon, den, det har)
  • Verbet ser  i första person soy-jag är TB s 97
  • Realia: Att skriva och berätta om ett land i Syd- och Mellanamerika.

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att läsa och prata tillsammans eller i par.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, på nätet och skriva olika dialoger/texter. 

LÄSA: Läsa texter i text- och övningsboken. 

HÖRA: Lyssna och agera på vad lärare och kompisar säger. Hörövningar samt lyssna på ljudfiler på gracias.nu.

3. Bedömning

Prov på kapitel 1 - 4

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.nu med mera i klassrummet. 

Du kommer att göra ett prov på kapitel 1-4 där förmågorna höra, läsa och skriva kommer att bedömas.

4. Syfte

Se kopplingar till läroplanen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Gracias 7-capítulos 1 a 4

Behöver träna mer
Kan godtagbart
Kan bra
Berätta om dig själv
Lära-känna-frågor
Räkneord
Översätt dialogen
Allmänt ordförråd
Länder och huvudstäder
Hörförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: