👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna: Hinduism och buddism

Skapad 2020-10-21 09:29 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation
Det finns fem världsreligioner och nu ska vi läsa om två av dem, hinduism och buddism. Varje religion har något som är specifikt och viktigt. Varje religion har sina egna heliga platser, heliga skrifter, ritualer och symboler. Vi ska jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.

Innehåll

 

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att:

Du ska vara delaktig, lära dig om och få kunskap om de två religionerna

Du ska känna igen de olika symbolerna och vad som är viktigt för varje religion

Du blir delaktig i samtal och får en upplevelse om hur en person som är troende lever och tänker utifrån de två religionerna

Du utvecklar förmågan att reflektera över likheter och olikheter i de två religionerna

 

Hur och vad ska jag göra?

titta på filmer

läsa texter 

samtala om de olika religionerna

skriva om och kunna berätta om religionernas levnadsregler, ritualer och symboler

göra ett gemensamt collage med text och bild

 

 

 

Hur kommer jag att bedömas?

att jag kan berätta något om religionernas symboler, högtider och riter

att jag kan berätta något om hinduismen och buddismen

att jag kan jämföra likheter och olikheter i de olika religionerna

att jag är delaktig i det gemensamma arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
  VAA  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och deltar i att beskriva någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan kommunicera om levnadsregler och berättelser i världsreligionerna och beskriver någon kristen tradition och högtid.
  VAA   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9