👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredsduva

Skapad 2020-10-21 09:47 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
FN-dagen - Fredsduvor

Innehåll

Vecka:43

Vi kommer under den kommande veckan under skoltid och fritidsverksamhet lyfta och uppmärksamma FN-dagen tillsammans med eleverna. 

Under vår fritidsverksamhet kommer vi att föra en diskussion över det mänskliga rättigheterna och i synnerhet barns rättigheter. Eleverna kommer att få skapa fredsduvor. Vi kommer att befinna oss i vårat skapanderum uppe på fritids.

Syfte: Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Material: Eleverna får en färdig mall på en fredsduva. De ska sedan klippa ut duvan och lägga den på ett vitt papper. Oljepastellskritor i olika färger dras på mallen och ut på pappret. Därefter tas mallen bort, med hjälp av fingertoppen dra ut oljepastellen och formen av en ny fredsduva skapas. Eleverna får skriva ett budskap i duvan. 

Gruppstorlek: 10 elever, 1 pedagog.

Tidsåtgång: 30-45 min.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
    Gr lgr11  -
  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
    Gr lgr11  -