👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela enskilt och i ensemble år 4 2020/2021

Skapad 2020-10-21 09:52 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Spela
Grundskola 4 – 6 Musik
I musikämnet utvecklar du din förmåga i att skapa musik med olika verktyg. Du kommer även att spela ackord- och melodiinstrument, bas- och slagverksinstrument (elbas och trummor) enskilt och tillsammans med andra. I undervisningen kommer du att använda (musikaliska) begrepp som t ex puls, rytm, vers, refräng, brygga, klang, dynamik och harmoni, vid skapandet och spelandet av musik. Dessa är en del av de begrepp som man behöver kunna, för det sätter ord på det praktiska du gör

Innehåll

Spela i ensemble och individuellt

Instrumentspel är ett hantverk. För att lära sig spela behöver man träna återkommande. Detta arbete kommer att göras  i grupp och enskilt. Du kommer att spela basgångar, melodier och ackompanjemang med hjälp av olika musikaliska mönster som exempelvis ackordbilder tabbar och noter.  Arbetsområdet avslutas med en redovisning i form av uppspel tillsammans och enskilt.

 

 

Bedömning:

Vid träning och uppspel i grupp och individuellt 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Området kommer att pågå i två perioder under läsåret. 6v på hösten och 4v på våren 

Begreppslista:
puls, rytm, vers, refräng, brygga, ackord, basgång, melodi, flyt, tajming

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Spela

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Spela
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.