Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 43- 02 SV Varför demokrati? Samarbete med so:n

Skapad 2020-10-21 10:28 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Utifrån litteratur och filmer kommer vi att diskutera demokrati, diktatur, civilkurage, mod och makt, samt vad det innebär att vara en bra samhällsmedborgare. Vad betyder uttrycket ”alla människors lika värde” egentligen och varför är det en viktig pelare i en demokrati? Ni kommer även lära er att argumentera i tal och skrift, samt få testa spoken word för att öva på att stå inför grupp. Som avslutning på projektet kommer ni att få testa att göra filmer tillsammans med Mobila Filmverkstan kring vårt tema.

Innehåll

Varför demokrati?

I SO:n kommer ni att prata om hur politiska system är uppbyggda och om hur beslut fattas, olika former av stats- och styrelseskick samt vilka möjligheter människor och grupper har att påverka beslut. I SO:n kommer ni även att arbeta med begrepp som är viktiga att känna till när man pratar om demokrati och som beskriver demokratiska processer. Som slutuppgift kommer du att skriva ett argumenterande brev till president Snow för att övertyga honom om att införa demokrati i Panem. Slutuppgiften kommer att bedömas av både din svensklärare och din SO-lärare.

Till lektionerna ska du ha med dig dator, penna, sudd, boken Hungerspelen och bokcirkelhäftet. Det är viktigt att du tar igen det du missar om du är borta, så att du inte kommer efter i planeringen.

 

V.

Lektion 1

Lektion 2

lästakt

43

Vi presenterar temat och planeringen

Introduktion till Hungerspelen och berätta vad en dystopi är.

Film: Vem är Suzanne Collins?

https://www.youtube.com/watch?v=FH15DI8ZW14

Högläsning första kapitlet av Hungerspelen

Dela upp klassen i bokcirkelgrupper och eleverna förbereder bokcirkelarbetet.

Andra skrivtillfället

”resonerande text”

 

44

Läslov!

Njut av Hungerspelen

Läslov!

Njut av Hungerspelen

 

45

NP

Förbereder skolbiobesöket

Vad är en dystopi?

 

 

Jonas Hillby från Forum för levande historia kommer och presenterar filmen Jojo Rabbit.

Boksamtal 1 – 20 min

Vecka 1: hur märker ni att Hungerspelen är en dystopi? Vilka typiska drag för en dystopi finns?

 

 

Till kap 10

46

Jojo Rabbit – skolbio tisdagen den 10/11

 

Vi läser och analyserar ”Om det var krig i Norden” av Janne Teller

Boksamtal 2 – 20 min

Vecka 2: På vilket sätt styr Snow Panem? Ge konkreta exempel ur boken som styr din resonemang.

Genomgång av hur slutuppgiften – Argumenternade brev

Film brevgenren: https://www.youtube.com/watch?v=2lTvdnUa230

Film argumenterande text: https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU

 

Till kap 16

47

Jonas Hillby från Forum för levande historia kommer och bearbetar filmen Jojo Rabbit.

 

Vi läser och analyserar ”Om det var krig i Norden” av Janne Teller

Boksamtal 3 – 20 min

Vecka 3: På vilket sätt visar Katniss mod? Varför är mod och civilkurage viktigt?

 

Muntlig argumentation

Till kap 21

48

Vi förbereder den skriftliga uppgiften med tankekarta etcetera

exempeluppgift

Boksamtal 4 – 20 min

Vecka 4: Hur märker man i boken att alla människor inte är lika värda i Panem? Varför är den demokratiska principen om alla människors lika värde viktig?

 

Skriva en gemensam övningsuppgift i bokcirkelgruppen kring alla människors lika värde utifrån boken Hungerspelen.

Boken utläst.

49

Vi skriver på våra egna argumenterande brev – en so-lektion och en svensklektion. Inlämningsdatum

 

 

50

Debatt SV/SO

Spoken word – workshop muntlig framställning

11/12 betygen ska vara satta!

51

Föreläsning ”Komma ut” i aulan.

Jullov

 

2-3

Sammarbete med Mobila Filmverkstan.

Vi skriver manus, bildmanus och gör filmer utifrån demokrati, alla människors lika värde, mod och civikurrage

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning                                                                       

Under kursens gång kommer era kunskaper att bedömas utifrån boksamtalen och det skriftliga argumenterande brevet.  Den argumenterade texten kommer att bedömas av läraren i svenska och i so. Du kommer även få visa dina kunskaper i form av en film.

Du kommer att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera dig och kommunicera i tal och skrift

·          läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 

Uppgifter

  • v. 48 sv boksamtal 4

  • v. 47 sv boksamtal 3

  • v. 46 sv boksamtal 2

  • v. 45 sv boksamtal 1

  • v. 48 SV boksamtal 4

  • v. 47 sv boksamtal 3

  • V. 46 SV boksamtal 2

  • v. 45 sv boksamtal 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: