👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamistisika religionerna åk 2 vecka 45-49 2020

Skapad 2020-10-21 10:44 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Detta är en samplanering som gäller alla tre klasser i årskursen.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan de tre religionernas högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Vad ska vi lära oss

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla personer 
 • skrifter

Arbetssätt

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och svara på frågor
 • lyssna på berättelser och genomgångar
 • samtala och diskutera
 • sammanställa information
 • skriva och illustrera
 • läsa faktatexter

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser
 • berätta om religionernas olika skrifter
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln

Hur du får visa vad du kan

 • deltar aktivt i samtal och diskussioner, både när du arbetar i par med arbetsuppgifterna och när vi har gemensamma klassrumsdiskussioner.
 • när du skriver och illustrerar kring ämnesområdet
 • genomför en sorteringsövning kopplad till ämnesområdet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3