Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall - Hallen Nyh/Sun

Skapad 2020-10-21 11:07 i Nyhammars förskola Ludvika
Förskola
Planeringsmall för Nyhammar och Sunnansjö förskolor utifrån medveten närvaro och undervisning

Innehåll

Planeringsmall - Hallen

 

Var befinner sig barnen i sitt lärande?

Hjälpfrågor:

 • Vilka behov visar barnen?

 

 

Vad är det barnen ska få möjlighet att lära, pröva eller utveckla?

Hjälpfrågor:

 • Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot?
 • Vad vill vi att barnen ska utforska och utveckla?

  

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Hjälpfrågor:

 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
 • Hur utformar vi miljön?
 • Hur organiserar vi hallsituationen?
 • Hur skapar vi en medveten närvaro i hallen för både barn och pedagoger?
 • Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:

 • Vilka förmågor/färdigheter ser vi har utvecklats i barngruppen?
 • Hur strukturerade vi undervisningen?
 • Vad fungerade bra vid undervisningen och vad behöver vi utveckla?

 

 

                                                                       

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: