Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Papier maché

Skapad 2020-10-21 11:12 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
Vi ska arbeta tredimensionellt skapande med papier maché.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att göra figurer/skulpturer av papier maché. Det kommer att vara antingen med tidningspapper och med egengjord cellulosamassa från toalettpapper. Vi kommer att skapa elevernas egna huvuden som vi sedan målar. Därefter pratar vi om vad som är lika eller olika mellan oss alla. Detta arbete kan med fördel knytas till arbete med FN-dagen eller annat värdegrundsarbete.

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande." (Lgr 11)
 
Lagom gruppstorlek beräknas till 6 elever per pedagog (äldre elever kan vara fler) och varje arbetspass måste omfatta minst en timme (gärna lite mer). Varje grupp behöver förmodligen fyra tillfällen för att skapa en figur:
 1. Eleverna väljer en figur som de är intresserade av/funderar på hur de ser ut i ansiktet och vad som är specifikt för just dem. Grundstommen till figurerna påbörjas.
 2. Figurerna byggs av papier maché och får torka till nästa tillfälle.
 3. Figurerna målas med akrylfärg.
 4. Garn sätts fast som hår. Samtal i halvklassgrupper om likheter och olikheter mellan människor (detta tillfälle kan vara lite kortare).
Vi behöver använda stora ateljén där det finns tillgång till vatten och gott om ytor att spara arbetet. Vi kommer att behöva följande material:
 • Toalettpapper eller tidningspapper.
 • Kritapulver.
 • Tapetklister.
 • Hinkar och skålar och eventuellt papperstallrikar.
 • Kartong och något att sätta fast figurerna på.
 • Plastfolie.
 • Tejp.
 • Spegel.

En enklare utvärdering av varje moment kommer att göras av pedagogen i direkt anslutning till arbetspasset och en större, mer formativ utvärdering görs av pedagog och elever under det fjärde arbetspasset.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: