Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Biologi - Etologi

Skapad 2020-10-21 11:31 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 7 Biologi
Hur gör djur...och varför? Det här ska vi försöka svara på under det här området.

Innehåll

Begrepp att kunna:

Medfödda och inlärda beteenden

Nyckelretning

Försök- och felmetoden

Prägling

Själviska beteenden

Osjälviska beteenden

m.m

Frågor att kunna svara på:

Hur skyddar sig djur?

Hur hittar/skaffar djur sin partner?

Hur kommunicerar djur?

m.m

Kunskaper att visa

Kunna berätta om några medfödda respektive inlärda beteenden.

 

Arbetsgång:

Jag kommer att ha genomgångar för att presentera nya begrepp och att berätta om några utvalda djurs beteenden.

 

Bedömning: Ni ska få ett läxförhör på de viktiga begrepp vi lärt oss och ni ska kunna ge exempel på dessa begrepp..

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi 7-9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: