👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-10-21 12:24 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 1 – 9
Vi arbetar med multiplikation och division under vecka 42-47.

Innehåll

Inledning

I det här området kommer du arbeta med de fyra räknesätten där fokus kommer vara multiplikation och division. Du kommer att få arbeta med att träna på multiplikationstabellerna, förstå hur multiplikation är kopplat till division, lära dig hur man löser större tal med multiplikation och division, bland annat genom att räkna med talsorter eller uppställning. Du kommer även att få träna på att lösa räknehändelser.

 

Syfte 

Du ska efter avslutat område kunna lösa olika typer av matematiska problem enskilt och tillsammans med andra. Du ska kunna redovisa hur du löst uppgifter både skriftligt och muntligt.

Du ska kunna förstå och kunna använda dom matematiska begreppen i olika sammanhang. Dessutom ska du kunna se samband mellan olika begrepp och matematiska metoder. 

Du ska kunna välja rätt metod när du löser uppgifter i matematik. 

 

Mål 

 • Förstå vad multiplikation och division innebär.
 • Förstå hur multiplikation och division hänger ihop.
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60 och 5*600.
 • Kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536.
 • Kunna använda kort division, till exempel 84/4 och 396/3.
 • Kunna skriva egna räknehändelser.
 • Kunna lösa räknehändelser och veta vilket räknesätt du behöver använda.
 • Förstå och använda begreppen som står i begreppslistan.
 •  

Begrepp

 • multiplikation
 • multiplicera
 • produkt
 • division
 • dividera
 • kvot
 • dela lika
 • kort division

 

Hur ska du arbeta för att nå målen?

 • Genomgångar.
 • Räkna uppgifter i bok eller häfte, enskilt och tillsammans med andra.
 • Olika typer av spel och praktiska aktiviter.
 • Nomp
 • Begreppslista
 • Filmklipp från YouTube.
 • Skapa egna instruktionsfilmer.
 •  
 • Bedömning
 • Sker i klassrummet under lektionerna, genom att du kan förklara hur du tänker och hur du gjort för att komma fram till resultatet både skriftligt och muntligt. 
 • När du deltar i genomgångar och diskussioner. 
 • Diagnos med ett fåtal uppgifter.
 • Kunskapskontroll med flera uppgifter. 

 

Förmågor som bedöms 

 • Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.
 • Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk. 
 • Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata och/eller skriva. 
 • Resonemang - att du kan motivera dina svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.