👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget designarbete i slöjd år 9. VT 2020

Skapad 2020-10-21 13:38 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Du skall utifrån egen ide skapa och designa ett fördjupningsarbete i slöjd!
Grundskola 9 Slöjd
Du skall utifrån egen ide skapa och designa ett arbete i slöjd! Ditt slöjdalster ska dokumenteras med utvärdering och bilder över arbetsprocessen.

Innehåll

 Syfte och långsiktiga mål.

I det här slöjdarbetet skall Du slöjda ett eget slöjdalster utifrån egen idè! Ta tillvara dina tidigare erfarenheter och gör nåt som du vill ha och tycker är kul! Utmana dig själv och gör ett mer avancerat arbete.

Använd dina idéer och visa din kreativitet!

Eleverna får utveckla sin förmåga att skapa föremål med hjälp av olika material, verktyg, redskap och tekniker. Utveckla kunskaper i olika hantverk och se möjligheten att kombinera trä- och textilslöjd. Vi arbetar efter slöjdens arbetsprocess.
Du ges möjlighet att visa dina samlade kunskaper inom slöjd, samtidigt som du kan utveckla din kreativa förmåga, ta dig an utmaningar och lösa problem.

 

 Så här arbetar vi:

 • Använd slöjdsalens inspirations litteratur när du bestämmer vad du skall skapa. Ta hjälp av varandra med idéer och fråga gärna mig, Caroline. Utmana dig själv eller gör nåt som du drömt om att göra eller vill ha! Du kan också söka på olika sidor på nätet.
 • Du skall göra en planering med ord och skiss där du visar vad du skall göra och hur du tänkt. Visa din planering för Caroline.

 • Arbetet genomförs på ett utvecklande sätt utifrån tidigare erfarenheter där du visar din kreativitet. 

 • Under veckorna 12 och 13 har vi individuella slöjdsamtal där du kan få handledning och du kan visa vad du har gjort.
 • Ditt färdiga slöjdarbete skall du dokumentera på valfritt sätt genom att analysera och värdera hela arbetsprocessen från idé till färdigt resultat med ord och bilder. Du kan själv bestämma om du vill redovisa du ditt på driven eller lärloggen på unikum. Du skall även redovisa ditt slöjdarbete muntligt inför klassen vilket vi börjar med torsdagen den 30/4.

 • Vi avslutar slöjden med ett gemensamt sommarprojekt i maj. 

Detta ska bedömas:

 

 • Hur du kan utveckla en idé till färdigt slöjdarbete med hjälp av dina samlade kunskaper och erfarenheter.

 • Din förmåga att skapa ett slöjdalster utifrån egen idè!

 • Din förmåga att använda slöjdsalens material, maskiner, redskap och verktyg utifrån ett säkerhetstänk.

 • Visar din kreativitet! Din förmåga att använda färg och form.

 • Till vilken grad du visar ansvar och självständighet, tar initiativ för att driva arbetet framåt och utmanar dig själv.

 • Hur väl du i din dokumentation kan presentera slöjdens arbetsprocess, både muntligt och skriftligt, och motivera dina val, värdera och analysera ditt slöjdarbete.

 • Att du kan slutföra ditt projekt inom tidsramen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 9, Eget design arbete.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Skapa och framställa slöjdföremål.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och hjälp.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap och maskiner,
I slöjdarbetet kan eleven använda redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med översyn.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med viss översyn.
I slöjdarbetet kan eleven använda redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Kreativitet och inspiration.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Slöjdens arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med stöd och handledning.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning och handledning driver arbetet framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven självständigt handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
Analysera och värdera sitt arbete
Eleven kan ge enkla omdömen och dokumentera arbetsprocessen med hjälp och handledning.
Eleven kan ge utvecklade omdömen och dokumentera arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen och dokumentera arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp på ett utomordentligt sätt. Gör detta självständigt!