Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys reklam åk 8

Skapad 2020-10-21 14:07 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 8 Bild
Bilder av alla de slag omger oss i dagens samhälle, inte minst reklambilder. I det här arbetsområdet skall du undersöka reklambilder på djupet. Du skall öva på att beskriva vad du ser och sätta ord på de tankar och känslor bilden väcker hos dig. Ditt fokus när du analyserar bilderna skall vara på hur kvinnor och män framställs, och vilka signaler detta sänder ut om kön, makt och sexualitet. Genom att studera hur reklambilderna är uppbyggda, vilka signaler de sänder ut samt hur vi tolkar dessa ökar medvetenheten om hur och att bilder påverkar. Vet vi dessutom att reklambilder ofta är manipulerade är det lättare att vara kritiskt till det vi ser - något som är viktigt i dagens samhälle där vi översköljs av bilder som vill påverka oss.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Att med egna ord beskriva vad du ser på en bild, samt vilka tankar bilden väcker hos dig.
  (Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.)

 

 • Att kritiskt granska reklambildernas budskap och se vilka konsekvenser de kan få för dig och andras liv, och för samhället i stort.
  (Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.)

 

Hur ska vi lära oss det?

 • Gemensam genomgång av reklam och hur det kan påverka människor.
 • Vi tittar på ett avsnitt av ”alla är fotografer” om hur män och kvinnor porträtteras i bilder.
 • Diskutera olika bildexempel och genomgång om ord och begrepp för att läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap. 
 • Muntlig bildanalys gemensamt där vi övar på att genomföra en bildanalys av reklambilder.

   

Hur blir vi bedömda?

 • Det som bedöms är den skriftliga bildanalysen som ni gör enskilt men det ni säger och visar under övningstillfället kan också vägas in i bedömningen. OBS! Den enskilda analysen lämnas in via unikum under uppgift "Bildanalys reklam åk 8".

Vad är det som bedöms?

 • Hur väl du kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för utvecklade och underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

 • Hur väl du kan beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion och använder ämnesbegrepp.

Varför ska vi göra det här?

 • För att lära oss analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktion.

 

 

Uppgifter

 • Bildanalys reklam åk 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Bildanalys reklambilder åk 8

E
C
A
Bildanalys
Du behöver utveckla dina resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Begrepp
Du använder inga eller felaktiga ämnesspecifika begrepp när du beskriver bilders uttryck, innehåll och funktion.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: