Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå för nyanlända

Skapad 2020-10-21 14:59 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Elevens språkutveckling inom LÄSA
Grundskola 1 – 6 Svenska som andraspråk
Att kunna läsa är viktigt och roligt! Viktigt är det för att kunna läsa och förstå vad man läser, för att kunna följa med i nyheter, kunna förstå viktig information och även kunna lära sig nya saker under hela livet. Roligt är det för att man kan fantisera och uppleva fantastiska äventyr genom huvudpersoner i böcker och texter! Samtidigt utvecklar du det nya språket svenska.

Innehåll

Läsa och förstå på svenska

 

Sva / Läsförståelse för nyanlända elever 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang

 

Tidsplan / Lektionsplanering

Under höstterminen 20 kommer vi att läsa olika sorters texter. När vi läser ska vi prata och prova olika strategier för att förstå texten. Vi kommer även att prata om hur man med hjälp av studieteknik kan utvidga sitt ordförråd vilket underlättar läsförståelsen.

 

Bedömningsmatris

 

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läsa med flyt

Jag fastnar ganska ofta på ord och har svårt att förstå vad det står.

Jag fastnar ibland på ord som inte är vanliga för mig och långa ord.

Jag fastnar nästan aldrig på ord och har lätt för att förstå vad det står i texten.

Stanna upp och fundera på om jag förstår texten

Jag har svårt att förstå vad jag läser för det är ofta svårt att läsa många ord i texten.

Jag stannar ofta upp när det är något jag inte förstår. Jag läser det en gång till och funderar på om jag kan lista ut vad det står.

Jag funder ofta kring texten jag läser och förstår budskap i texten som inte alltid står utan som jag kan lista ut.

Fundera på ord som jag inte förstår

Jag läser ord men stannar inte så ofta upp och funderar på vad de betyder.

Jag stannar oftast när det är ord som jag inte förstår och funderar på vad de betyder. Jag provar att läsa ordet igen eller läser lite text runt om ordet och ser om det hjälper mig eller funderar på om det finns liknande ord som kan hjälpa mig att förstå.

Jag stannar alltid när det är ord som jag inte förstår och funderar på vad de betyder. Jag provar att läsa ordet igen eller läser lite text runt om ordet och ser om det hjälper mig, eller funderar på om det finns liknande ord som kan hjälpa mig att förstå.

Berätta vad en text handlar om

Det är lite svårt att komma ihåg vad texten handlar om, men jag kan berätta vilka som är huvudpersonerna i texten.

Jag är säker på att berätta vilka som är huvudpersoner i texterna och stora delar av texten.

Det är lätt att berätta stora delar av handlingen. Jag kan nästan alltid berätta vad som hände i början av texten, vad som var problemet i texten, hur det löstes och hur det slutade.

Budskap i texten

Jag förstår med hjälp av mina kompisar och en vuxen vad som är budskapet i texten.

Jag förstår oftast, i alla fall med hjälp av en kompis, vad som är budskapet i texten.

Jag förstår nästan alltid, helt själv, vad som är budskapet i texten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

SvA
Kopia av Mall Trelleborgs grundskola

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: