Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Byggprojekt: Bygga en bro

Skapad 2020-10-21 15:02 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Introduktion till Lego Mindstorms
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att under några veckor fördjupa våra kunskaper om broar. Du skall få bygga broar i olika material och lära dig hur broar är konstruerade. Vad är en bro? Varför bygger man broar? När började man bygga broar i Sverige? Vad finns det för olika brokonstruktioner? Vilket material används när man bygger broar? Varför kan man säga att en bro är en teknisk lösning? Vad finns det för koppling mellan teknik (broar) och samhällets utveckling?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under några veckor kommer du att arbeta på ett byggprojekt: "Att bygga en bro

 

Uppgift:  Du bygger en bro tillsammans med din grupp.

 

• Bron ska vara så stark som möjligt, ekonomisk och vacker.

 

 

Tidsplan

2020-08-27 till 2020-11-23

Hur ska vi arbeta?

 

Utförande: Arbetet ska gå i följande ordning.

 

 1. Planering
 2. Byggande
 3. Testning
 4. slutsats

 

1.planering-Bild: Rita en skiss och en ritning över bron tillsammans innan ni börjar. Vilken bro typ tänker ni bygga? Hur fungerar materialet? Hur bygger ni starkast? Fackverk? Ta med detta i er bild!

 

2.byggande-testande:Försök och testa bron under arbetets gång. Då kan ni hitta svagheter som ni förbättrar redan innan bron slut testad. Ta gärna anteckningar om egna reflektioner, det blir lättare att skriva en teknisk rapporten över arbetet då!

 

Resultat: i testet ska ni lägga märke till hur mycket bron klarar av, vad svaga punkterna är, vad de starka punkterna är. Det hjälper er att analysera hur bron blev i slutet. Det ska finnas med i er rapport.

 

Slutsats: När ni analyserat bron ska ni fundera över hur ni skulle byggt den bättre. En annan bro typ? Vilka delar skulle ni förstärka om ni byggt den bättre. Resonera om hur broar har påverkat samhällsutvecklingen och miljön?

 

Rapporten: Presentera er bro! Namn! Bro typ! Hur har ni gjort för att göra den stark? Rita en "snygg" ritning på bron! Kanske även en bild med datorn.

 

Skriv hur man skulle kunna förbättra den den!

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Du kommer att lära att hitta problem och lösa de. Bygga stabila konstruktioner. Bedömning kommer att ske i det du visar på lektionerna. Det sker i det praktiska arbetet, diskussioner, vid genomgångar, dokumentation. prov.

Utvärdering

På slutet av arbetsområdet kommer du att svara på några utvärderingsfrågor i en enkät där du visar huruvida detta projekt har hjälpt dig att utveckla dina kunskaper i området. Diskussionerna och dialog i klassen kommer att genomföras för utvärdera projketet.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bygga en bro

 • En teknisk rapport

 • En teknisk rapport

 • En teknisk rapport över din bro

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Projekt: Att bygga en bro

Projekt: Att bygga en bro

E
C
A
Beskriva
Du kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar. Du kan berätta om hur delar samverkar.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Resonermang
Du kan resonera kring hur broar förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonermang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra utvecklade och till relativt väl underbyggda resonermang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonermang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Argumentera
Resonera kring för/nackdelar människan, samhälle o miljö.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ny aspekt
Du prövar och omprövar olika idéer för att nå ett resultat.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att prova möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att prova möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att prova möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Dokumentation
Du dokumenterar arbetet i form skisser, modeller, texter.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller text där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller text där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller text där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: