Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Vektor åk 7

Skapad 2020-10-21 15:25 i Rävlanda skola Härryda
Planering för geometri åk 7 baserad på Vektor
Grundskola 7 Matematik
Man kan beskriva geometriska figurer på flera sätt. När man ska berätta om vilken form en figur har kan man bland annat göra det genom att titta närmare på dess form, vinklar, sidor och hörn.

Innehåll

Det här ska du lära dig

I detta avsnittet jobbar vi med följande: Bok Vektor sid. 40-87

Vinklar

Trianglar

Månghörningar

Area och omkrets

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Begrepp som du ska kunna:

Vinklar, vertikal- och sidovinklar, vinkelsumman, yttervinkel, triangel, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, trubbvinklig triangel, spetsvinklig triangel, diagonal, månghörningar, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, omkrets, area, areaenheter,  

Så här kommer vi att arbeta

Enskilt arbete 

 

Alla elever börjar på spåret ”STARTA”  och rättar den.  

 

Om man har fler än två fel jobbar man vidare på spåret ”ETT VARV TILL”, rättar den och jobbar sedan på spåret ”KÖR VIDARE”.  

 

De som hade två eller färre fel fortsätter däremot med spåret ”KÖR VIDARE” och sedan spåret ”ÖKA”. 

 

Genomgångar 

Gruppuppgifter 

Diskussioner 

Läxor  

 

För att öva inför matteprovet (kap. 2:1-2:4) är det bra att jobba med följande: 

 

Repetitionsuppgifter i boken s. 77-82. 

Ni ska kunna sammanfattningen och begreppen på s. 85-87. 

Läs "lässidorna" inför varje delkapitel och gör några uppgifter på delkapitlet för att kolla att ni kan det. 

Se mattefilmerna på Gleerups. 

Här finns filmer om du vill lära dig mera:

https://youtu.be/_kLuTO3-HtA

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.

Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.

En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.

Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.

Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.

Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.

Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Diagnoser för att följa upp vad du har lärt dig.

Skriftligt prov 3 december

Uppgifter

 • Ma-prov: Geometri

 • Ma-prov Geometri

 • Matematikläxa 30/11 v49

 • Matematikläxa 30/11 v49

 • Matematikläxa 23/11 v48

 • Matematikläxa 23/11 v48

 • Matematikläxa 16/11 v47

 • Matematikläxa 16/11 v47

 • Matematikläxa 9/11 v46

 • Matematikläxa 9/11 v46

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: