👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2020-10-21 15:40 i Bergviksskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I SO-undervisningen för årskurs 1 kommer vi att arbeta på ett varierat arbetssätt för att tillsammans lära oss om de olika arbetsområdena i SO.

Innehåll

Målet i SO för årskurs 1 är att du ska kunna:

 • något om innebörden av de demokratiska grundprinciperna; röstning och majoritetsbeslut
 • tillämpa demokratiska principer i klass- och elevråd
 • något om FN:s Barnkonvention
 • samtala om och ta ställning i etiska frågor som rör elevens vardag
 • respektera att människor har olika värderingar
 • namnge årstiderna och vad som kännetecknar dem
 • några viktiga samhällsfunktioner; polis, brandkår, sjukvård, skola mm
 • känna till något om Bergviks byggnader och historia
 • något om tidigare generationers uppväxt
 • ange några olika betalningsformer samt vad några vanliga varor och tjänster kan kosta

För att nå målen kommer vi att arbeta med bland annat:

 • se filmer
 • skriva enkla meningar och texter med och utan illustration
 • arbeta i par och enskilt
 • lyssna till genomgångar med och utan PowerPoint
 • utforska närmiljön till fots och med hjälp av digitala hjälpmedel som bland annat ”Google Earth”
 • läsa texter med och utan läsförståelsefrågor

För att kontrollera att du nått målen i årskurs 1 kommer du att bedömas genom bland annat:

 • ditt deltagande vid genomgångar
 • ditt deltagande i arbete i par och enskilt
 • din förmåga att skriva enkla meningar och texter
 • ditt deltagande i utforskande av närmiljön 
 • din förmåga att läsa texter om olika arbetsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3