👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss hela dagen - Skogen

Skapad 2020-10-21 17:17 i Stensvedens förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
I naturen finns finns många möjligheter att uppleva och lära sig olika saker

Innehåll

BAKGRUND/SYFTE

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Lpfö 18


I vår läroplan står det tydligt att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bilder en helhet. Barn lär på olika sätt och under hela dagen. Det är viktigt att vi har en helhetssyn och inte delar upp lärandet till specifika tillfällen. 

- Vi vill att barnen ska utveckla intresse för att vara ute i naturen och lära sig om den och vara rädd om den. Utveckla sin grovmotorik, få möjlighet till samarbete, matematiskt kunnande, lära sig om vilken utrustning som behövs när man är ute i skogen. 

Vi delar in barnen i mindre grupper när vi går till skogen. 

METOD
- Vi försöker att väcka barnens intresse för djur och natur.
- Vi använder våra olika sinnen när vi är ute i skogen
- Vi samtalar omkring  årstidsväxlingarna och vad som händer med djur och natur.
- Vi försöker att inspirera barnen genom organiserade och fria lekar.
- Vi använder sånger och ramsor tillsammans med barnen.
- Vi tar med material till skogen samt hem från skogen som vi jobbar med. 

DOKUMENTATION

Hur ska vi dokumentera?
-
Vi tar bilder, tar med saker hem från skogen och har ibland uppföljning på förskolan. 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING
- Vid avdelningsmöten diskuterar vi hur det har gått för det enskilda barnet/gruppen och hur vi ska utmana vidare.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18