Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-10-21 18:38 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Etik och moral kan på ett enkelt sätt förklaras som regler för vad som anses vara rätt och fel. Men det är samtidigt viktigt att göra skillnad på vad som är rätt och fel enligt olika s.k. etiska modeller som t ex pliktetik och konsekvensetik och rätt och fel enligt den svenska lagen.

Innehåll

Under detta arbetsområde skall du få stifta bekantskap med de etiska modellerna pliktetik och konsekvensetik samt några etiska begrepp som t ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Vi kommer också under detta arbetsområde att diskutera och jobba med vardagliga moraliska frågor som rör flickor och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkningar. Vidare kommer vi att beröra frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med följande:

 • Olika livsfrågor. 
 • Vänskap och identitet.
 • Olika roller, i verkligheten och på nätet. 
 • Religionernas svar på livsfrågor.

 

 • Etik och moral.
 • Regler och normer.
 • Religion och etik.
 • Ett gott liv. 

Hur vi kommer att jobba med arbetsområdet Etik och moral

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet på följande vis:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Läsning av text, tillsammans och enskilt.
 • Diskussioner i grupp och gemensamt.

 

Du visar att du har förstått genom att du kan:

 • Redogöra för olika livsfrågor.
 • Kan redogöra för vänskap och identitet. 
 • Kan redogöra för vilka roller man har i verkligheten och på nätet. 
 • Kan redogöra för de olika religionernas svar på livsfrågorna.
 • Kan redogöra för vad etik och moral är.
 • Kan redogöra för skillnaden mellan regler och normer.
 • Kan redogöra för hur religion och etik hänger ihop. 
 • Kan redogöra för vad ett gott liv innebär. 

 

 

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Etik och moral

E
Du har grundläggande kunskaper och kan för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang samt vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
C
Du har goda kunskaper och kan för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang samt vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
A
Du har mycket goda kunskaper och kan för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang samt vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra ett enkelt resonemang om vardagliga moraliska frågor samt vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor samt vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor samt vad det kan innebära att göra gott.
Du har grundläggande kunskap om några etiska begrepp samt kan använda dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om några etiska begrepp samt kan använda dessa på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om några etiska begrepp samt kan använda dessa på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: