Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi 9b HT 2020

Skapad 2020-10-21 19:32 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp universum födelse och uppbyggnad.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Arbetsområdet tar upp universums födelse från Big Bang och framåt och uppbyggnad från galaxer till mörk materia.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Se nedan.

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att arbeta med frågor som: Hur Universum skapades? Hur Universum ser ut idag i stort? Hur ser Universum är uppbyggt i smått? Hur vi kan veta det? Vad har rymdkapplöpningen fått för konsekvenser för oss globalt, regionalt och för individer. 

Du visar dina kunskaper i dessa frågor genom att visa dem i ett begreppstest och inlämningsuppgifter som bedöms enligt kunskapskraven nedan. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att se ett antal filmer om Universum och läsa ett antal texter som tar upp frågorna ovan. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper i fysik och din förmåga att resonera kommer att bedömas enligt kunskapskraven nedan.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Astronomi 9b HT 2020

Universum ht2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor . Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen är pålitlig och viktig
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor . Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen är pålitlig och viktig.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor . Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen är pålitlig och viktig
diskussion
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt i tillbudskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt i tillbudskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt i tillbudskap och mottagare.
begrepp och modelleer
Du har baskunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utvecklingen om hur andra hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utvecklingen om hur andra hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt . Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utvecklingen om hur andra hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
vetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan ge exempel och förklara några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: