Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vem räddar Alfons Åberg?"

Skapad 2020-10-22 10:38 i 243011 Förskolan Frimurarvägen 7-9 Stockholm Skärholmen
Förskola
Att känna trygghet i sin omvärld

Innehåll

 

 

Projekt för att arbeta med trygghet:  ”Vem räddar Alfons Åberg?”

 

VAD?

Förskolan ska vara trygg – rolig – lärorik. Vi arbetar med trygghet tillsammans med Alfons.

HUR?

För att arbeta med att få en trygg barngrupp har vi ett förhållningssätt där vi alltid är närvarande med barnen.  Barnen ska se och känna att de alltid finns en vuxen att gå till. En hand att hålla i och ett knä att sitta i när man känner sig lite ensam eller ledsen.

Dela upp barngruppen i mindre grupper för att skapa större talutrymme för varje barn.

Arbeta med känslor tillsammans med materialet, ”Liten och trygg”, en handledning om barns känslor och vuxnas ansvar.

Bygga höghus, konstruera i olika material, sjunga dramatisera och arbeta med musik och rörelse.

Matematik, språk, teknik och naturvetenskap. Hur många våningar finns i ett höghus, vad är en våning? Vilket nummer finns på mitt hus? Hur löser vi konstruktionen med att bygga ett höghus? Vad är en hiss? Varifrån kommer vattnet till våra kranar i ett höghus?

Pappa, mamma, farmor, släktskap. Familjekonstellationer kan se olika ut. Alfons har en pappa men ingen mamma något barn har kanske bara en mamma men ingen pappa.

Besöka parker och hitta på andra spännande äventyr i stor grupp. Titta på filmer om Alfons Åberg. Leka gruppstärkande lekar, ballongen, katten och råttan, björnen sover osv. allt för att utveckla social kompetens i grupp och känna gemenskap med alla barn och vuxna på avdelning 4. Vi har roligt i förskolan!

 

VARFÖR?

För att arbeta mot att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade.  Det är ett sätt att arbeta mot att skapa en trygg barngrupp där varje individ känner sig trygg med oss vuxna och med sina kamrater. Alla barn ska tycka att det är roligt att komma till förskolan – då lär vi oss tillsammans!

Att arbeta med språket och språkförståelsen hos de barn som har svårt för svenska språket.

 

INKLUDERING

Genom vårt förhållningssätt strävar vi efter att alla barn ska bli sedda och bekräftade utifrån sina individuella behov. Alla barn är lika värda och alla barn har samma rätt.

 

Lpfö 18 säger;

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.  Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik fö ralla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas”.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: