Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakskeppet

Skapad 2020-10-22 11:33 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Vi läser Maj Bylocks Drakskeppet och arbetar med läsförståelsen genom att skriva egna läsloggar
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Drakskeppet. Högläsning i grupp, boksamtal i grupp, svara på frågor muntligt i grupp och skriva svar enskilt.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att med hjälp av en läsrutin utveckla en lust till läsandet och utveckla din förståelse för innehållet i texterna.

 

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa skönlitteratur och ha boksamtal. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att läsa ungefär ett par kapitel varje vecka. Eleverna läser en sida var högt för varandra, svarar muntligt på diskussionsfrågor. Därefter diskuteras texten, innebörd ord och begrepp osv. Vi tränar läsförståelse genom att svara på frågor till texten samt att sammanfatta delar av texten. Vi arbetar även med ordförståelse och högläsning genom hela boken.  

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta arbetsmoment visa vad du lärt dig genom att läsa "ditt" stycke högt, lyssna aktivt och följa med i texten då andra läser, vara muntligt aktiv under boksamtal och diskussioner samt skriva fullständiga svar på frågor och sammanfattningar.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris för bedömning för en skönlitterär bok (Drakskeppet av Maj Bylock)

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
LÄSA
Läsförståelse Hur du svarar på läsförståelsefrågor.
Når ännu ej målen.
Du svarar enkelt med relativt korta meningar och några förklaringar till dina tankar.
Dina svar är långa, med varierande meningar och förklaringar till dina tankar.
DISKUTERA
Boksamtal Hur du deltar i samtal om innehållet i boken vi läser.
Når ännu ej målen.
I samtalen deltar du genom att lyssna eller hålla med andra. Du svarar bara om läraren frågar dig.
I samtalen deltar du aktivt med egna åsikter och tankar. Du gör många kopplingar (livknytningar) till ditt egna liv eller som du läst eller sett på tv.
SKRIVA
Sammanfattning. Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken.
Når ännu ej målen.
Dina sammanfattningar är relativt korta och innehåller något av det viktiga i berättelsen.
Dina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.
Särskilt stöd: Når inte målen inom detta område/moment. Arbetar med mer grundläggande anpassat material, och/eller med stöd av bland annat specialpedagog. Se mer under Stödinsatser/Extra anpassningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: