Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talang på förslövs fritidshem!

Skapad 2020-10-22 13:08 i Förslöv skola F-9 Båstad
Grundskola 2 – 6
Vi kommer under höst och vårtermin sätta upp en talangshow. Deltagandet är frivilligt och du väljer själv vilken talang du vill visa upp.

Innehåll

Vad?

Vi ska tillsammans sätta upp en talangshow. Alla bidrag filmas och klipps ihop till en digital talangtävling som senare kommer att visas för elever och vårdnadshavare på fritids.

Hur? 

 • Du får vara med i processen från ide till färdigt resultat.
 • Du kommer att planera och öva in ditt bidrag för att sedan få visa upp det.
 • Du som inte vill visa din talang framför kameran kommer att ha möjlighet att göra det på annat sätt. tex: smink och kostym, bakom kameran, vara med i redigeringsprocessen.

Syfte:

Inflytande, gemenskap, tilltro till sin egen förmåga och glädje.

Eleverna ska få möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: