Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Randans grovplanering

Skapad 2020-10-22 18:34 i Förskolan Stallaholm Essunga
Vi jobbar med tema Du och Jag. Vi pratar om familjen. Språktemat hamnar lite i Du och Jag-temat också.
Förskola
Randan har börjat med tema Du och Jag. Barnen har ett hus placerat i fönstret där de satt in bilder av sin familj. Vi pratar om vilka som finns i respektive familj, räknar hur många de är, ålder, namn mm. Språktemat som kommer efter sammanflätas i Du och Jag. Vi jobbar med rim ramsor, munmotoriksagor, sång och har även gjort ett språkträdet. Olika språkljud och tecken som stöd, även bildstöd. Efter det kommer vi att jobba med skapande verksamhet som sammanfaller med advent och julpyssel. Nu har vi tema matematik. Vi använder oss av formerna cirkel,kvadrat och triangel. Tema hälsa o rörelse. V9-17. Vår elev Ellen har gjort hinderbanor och haft rörelse med tema babblarna.

Innehåll

Varför? (Syfte)

Barnen skall få ett varierat ordförråd. Vi vill ge barnen en kommunikativ språkmiljö.

Vi vill att lärandet skall bli lustfyllt, mångsidigt och enl, läroplanen.

 

 


Var är vi? (Nuläge)

Vi är i startgroparna. Mycket vardagsspråkande av närvarande pedagoger i leken, matsituationen, tamburen (av-och påklädning) dvs i alla vardagssituationer.

Matematik: Vi pratar och sjunger om formerna cirkel, kvadrat och triangel. 

 

 

Vart ska vi? (Mål)

Vi strävar till att alla barn skall ha ett kommunkativt språk.

Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen i temat genom sång ( om formerna) Rörelse ( vi går i de olika formerna som gympa på våra mattor som är cirkel-och kvadratformade) och genom skapande.

 

 Vad och hur ska vi göra? (Genomförande)

Bildstöd, tecken som stöd,  benämna orden om och om igen, sagor ,munmotoriksagor och prata mycket med barnen.

 

 

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar i unikum.

 

 

Läroplanskoppling se nedan. När ni kopplat läroplansmål så tar ni bort denna röda text. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: