Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling hålla rent i naturen

Skapad 2020-10-23 09:22 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Omsorg om vår miljö och varandra. Ekorren behöver hjälp att städa sin skog

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Omsorg av vår miljö och att städa Doddos sjö

Vilket behov finns att arbeta vidare med? Fortsätta med omsorgen om varandra och vår miljö. Hålla rent i naturen. Inte störa djuren inte förstöra och skräpa ner

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

Lärandeobjekt: Lära vad som är skräp i naturen

Att inte förstöra i naturen

Att inte störa djuren

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod Dramatisera med Dadda och ekorren. Promenera till ekorrens skog.

Material Sagor.sångbok,bilder,handdocka,Babblare,kottar

Miljö Ekorrens skog förskolan inne ute.

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: