Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen- Ett undervisningstillfälle

Skapad 2020-10-23 11:48 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Vår planering för hallen ska ge oss möjlighet att verkligen ta tillvara på de möjligheter för inlärning och samspel som faktiskt skapas i en rutinsituation som av och påklädning. Något som vi på förskolan gör flera gånger om dagen, alla dar i veckan.

Innehåll

Vad ska läras ut?

·         Av- och påklädning

·         Kommunikation

·         Motorik

·         Samspel

Varför? 

Hallen är en plats där mycket händer. Vi ser det som en perfekt plats att undervisa barnen, sätta ord på och uppmärksamma begrepp, samt att träna motorik och kroppsuppfattning. Dessutom ett bra tillfälle att träna samspel.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

·         Repetitionsprincipen.

·         Vi anpassar antalet barn i hallen för att skapa en bra miljö.

·         Pedagogerna stöttar med tydliga instruktioner samt uppmuntrar barnen att hjälpa och stödja varandra.

·         Vi använder oss av relevanta ord och begrepp.

·         Undervisningen förstärks med hjälp av tecken eller bildstöd om så behövs. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

·       Genom kontinuerliga samtal

·       Dokumentation  och reflektioner. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

Alla barn.

 

Av vem? 

Samtliga pedagoger på avdelningen.

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen ska utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga samt att samspelet och kamratskapen mellan barnen på avdelningen ska öka.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: