👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar

Skapad 2020-10-23 12:26 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi lär oss om hållfasthet och om stabila konstruktioner.

Innehåll

VAD ska vi arbeta med och lära oss?

- Lära oss begrepp som tillhör arbetsområdet.

-Kunna göra en ritning på en bro och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd.

-Utveckla förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval.

HUR ska vi arbeta?

Vi kommer

- läsa och diskutera hållfasta och stabila konstruktioner

- studera kända broar och se filmklipp

- träna begrepp

- bygga broar av glasspinnar efter egna ritningar och givna kriterier 

- du kommer skriva en dokumentation om ditt arbete. 

Målbeskrivning till bro av glasspinnar

Sedan urminnes tider har man använt broar för att komma över vattendrag och raviner. De allra första broarna gjordes av trädstammar eller flata stenar. Sedan började människan själv att bygga broar. Man tror att den första bron byggdes 3 200 f Kr.

Din uppgift är nu att tillsammans i gruppen • Göra en ritning över hur ni tänker bygga en bro och som uppfyller nedanstående kriterier. Ritningen ska vara så detaljerad som möjligt och och i 2 vyer; 1 uppifrån och 1 från sidan. När läraren har godkänt skissen ska ni bygga bron enligt er ritning.

Kriterier: • Bron ska byggas av högst 100 glasspinnar, högst 5 limstavar och 2 m snöre. • Det ska gå att köra över bron med en leksaksbil som är 4 cm bred. • Spännvidden ska vara 30 cm. • Bron ska vara stabil, tålig och kunna bära minst 1 kg. • Bron ska vara snygg och välgjord.

VAD och HUR kommer du att bedömas

 Vi kommer att ;

- se hur väl du kan dina begrepp och hur du använder dig av dem

- titta på er broskiss.

- se om ni byggt er bro enligt skissen och kriterierna för brobygget.

- titta på om ni gjort några förändringar av skissen under tiden ni byggt er bro..

- läsa igenom er dokumentation-

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6