Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ES18d Gudsuppfattning och människosyn

Skapad 2020-10-23 13:06 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Religionskunskap
I detta kursavsnitt kommer du att lära dig om flera religioners gudsuppfattning och människosyn och jämföra dem med varandra.

Innehåll

Gudsuppfattning och människosyn i religioner och profana livsåskådningar

 

v. 43 Introduktion - Att studera religioner -arbete med läroboken s. 172 – 174

1.      Läs sidorna 172  -174.

2.      Besvara frågorna 9:1 och 9:2. Skriv ned, berätta för en kamrat hur du har svarat. Lyssna på kamratens svar.

      Repetera dina kunskaper från grundskolan:

 

Hinduismen s. 176

Buddhismen s. 198

Judendomen s. 222

Kristendomen s. 248

Islam s. 276

 

4.       Fyll i ”Min inlärningstriangel” – lämna till Johanna

 

v. 45 - 47 Del 1. Informationssökning och redovisning 

Tillsammans med en kamrat undersöker du grundläggande fakta om en världsreligion eller profan livsåskådning.   (dess uppkomst, utbredning i världen och i Sverige, några viktiga högtider, en religiös dans)

Mer fördjupat undersöker ni gudsuppfattningen och människosynen hos er valda religion eller profana livsåskådning. Förbered en muntlig presentation för en mindre grupp klasskamrater.

Du hittar fakta i läroboken men behöver nog söka mer information för att få en bred förståelse för hur man ser på gud/gudar och på människan i din valda religion eller livsåskådning.

Frågor som kan vara till din hjälp:

Hur uppkom religionen/ livsåskådningen?

Utbredning, hur många anhängare finns i Sverige?

Nämn några viktiga högtider.

Gudsuppfattning: Vem, vad, hur är gud? gudar? det gudomliga? Vad gör gud/gudarna/det gudomliga?

Människosyn: Vad är en människa?

Kropp – själ? Gudomlig /materiell?, fri/ofri… ond/god?

Hur ska man leva?

Vad ska man som människa sträva mot?

Vad händer när man dör?

 Vilken relation har människan till gud, till andra människor? till andra levande varelser? 

v. 47 Del 1. Grupperna redovisar

Anteckna vad dina klasskamrater säger. Det har du nytta av i del 2.

 

v. 48-49 Del 2. Jämförande uppgift

Använd dig av det du har lärt dig när du berättade om den religion eller profan livsåskådning du studerat och när du lyssnade på dina klasskamrater.

Se avsnitten i läroboken som handlar om de olika religionernas gudsuppfattning och människosyn:

Hinduismen s. 182 - 186

Buddhismen s. 203 - 208

Judendomen s. 230-232

Kristendomen s. 258-264

Islam s. 281-287

 

I din text ska du jämföra gudsuppfattning och människosyn hos minst två (se kunskapskraven) religioner/profana livsåskådningar

 

1a) Redogör för religionerna/livsåskådningars gudsuppfattning  

1b) Vilka likheter finns det mellan religionernas/livsåskådningarnas gudsuppfattningar?

1c) Vilka skillnader finns det mellan religionernas/ livsåskådningarnas gudsuppfattningar?

2a) Redogör för de olika religionernas/livsåskådningars människosyn  

2b) Vilka likheter finns det mellan religionernas/livsåskådningarnas syn på människan?  

2c) Vilka skillnader finns det mellan religionernas/ livsåskådningarnas syn på människan?

 

3. (Frivilligt) Redogör för din egen gudsuppfattning/ människosyn och jämför med de studerade religionerna/livsåskådningarna

 

 

Kunskapskrav

Både din insats under redovisningen och den enskilda skrivuppgiften utgör bedömningsunderlag för detta kursmoment

 

Betyget E

Du redogör översiktligt för en religions/ livsåskådnings uppkomst, gudsuppfattning, människosyn, etik, samhällssyn, högtider och traditioner

Du redogör översiktligt för likheter och skillnader mellan 2 religioner/ livsåskådningars människosyn och gudsuppfattningar och underbygger dina resonemang med enkla argument

Betyget C

Du redogör utförligt för en religions/livsåskådnings uppkomst, gudsuppfattning, människosyn, etik, samhällssyn, högtider och traditioner

Du redogör utförligt för likheter och skillnader mellan 3 religioners/ livsåskådningars människosyn och gudsuppfattningar och underbygger dina resonemang med välgrundade argument

Betyget A

Du redogör utförligt och nyanserat för en religions/ livsåskådnings uppkomst, uppkomst, gudsuppfattning, människosyn, etik, samhällssyn, högtider och traditioner

Du redogör utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan 3 världsreligioner/ livsåskådningars människosyn och gudsuppfattningar och underbygger dina argument med välgrundade och nyanserade argument

Uppgifter

  • Religionskunskap 1 Gudsuppfattning och människosyn

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: