Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon

Skapad 2020-10-23 15:58 i Heby Förskola Bullerbyn Heby
Projekt Fordon.
Förskola
Vi har sett ett stort intresse för olika typer av fordon i barngruppen. Barnen (från de yngsta till de äldsta, killar som tjejer) leker med fordon, de intresserar sig för fordon som förekommer kring förskolan, de leker olika yrken (där särskilda fordon används), de skapar bussar, husbilar, sopbilar mm. av stolar och annat material. Detta intresse ligger till grund för att vi denna termin valt att arbeta med just fordon.

Innehåll

Matematik

Vi undersöker frågorna:

Vilka former, färger finns på bilarna och andra fordon?

Hur stora är olika fordon? Storlek, längd, höjd

Hur stora däck har olika fordon? Vi mäter och jämför

På samlingen kan vi räkna antalet fordon

 

Skapande

Vi tittar på fordon med projektorn

Kan vi bygga en bil av en kartong?

Kan vi skapa olika fordon med hjälp av olika former?

Måla stilleben av en cykel- hur ser den ut? Titta på cykelns delar.

Däckmålning

Språk och kommunikation

Vilka olika fordon känner vi till?

Vi sätter upp bilder och text som dokumentation på vår dokumentationsvägg så att barn och pedagoger kan se, prata om och lyssna på varandra om det vi gjort (i barnens höjd)

Vi tittar på fordon med projektorn. Vad ser och hör vi på filmerna?

Vi använder nya ord och beskrivande ord för att öka barnens ordförråd. Vad är det som händer? Hur ser olika fordon ut? Vad heter olika fordon?

Vad betyder olika vägskyltar som vi ser när vi är ute och går?

Vi letar bokstäver och ordbilder (Volvo, SAAB mfl.)

Vi sjunger sånger om olika fordon

Vi läser böcker om fordon. Både sagor och faktaböcker.

Vi lyssnar på olika fordonsljud. Kan man höra vilket fordon det är (utan att se).

På avdelningen hänger vi upp bilder på olika fordon där det även står vilket fordon det är.

Naturvetenskap och teknik

Vad är det för fordon som låter när vi skannar QR-koderna

Hur används de olika fordonen

Vad behöver fordon för att ta sig fram?

Flyta, sjunka, flyga

Kan vi bygga olika fordon med hjälp av olika material?

Hastighet

Social kompetens och värdegrund

Vi samarbetar, hjälps åt, lyssnar på varandra, väntar på varandra, tar hänsyn till varandra och turas om

Kan vi få syn på detta när vi är ute på fordonsjakt? Tex bilkö - bilarna måste vänta, att olika fordon tar hänsyn till varandra, att vi väntar in bilarna och att de stannar när vi vill gå över vägen

Vi uppmuntrar hela tiden barnen att försöka och testa själva

Massagelek- biltvätten

Hälsa och rörelse

Vi uppmuntrar barnen att gå själva när vi är ute och letar efter fordon. Vi pratar om vikten av att röra sig, och miljöns påverkan av att använda bilen till skillnad från att gå.

Vi leker lekar med fordonsinriktning (plingelingetåget, 1, 2, 3 rött ljus mfl.)

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: