Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-10-24 12:25 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvattnet ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något?

Innehåll

Vatten

 

Arbetssätt

Arbeta med läromedlet "Koll på No -biologi, fysik, kemi åk 4".

Se filmer

Rita och samtala om olika begrepp

Bedömning:

Formativ bedömning genom att delta i diskussioner, göra uppgifterna som är kopplade till undervisningen.

Summativ bedömning genom ett prov.

Skriva en förklarande text om vattnets kretslopp

Tidsplan / Lektionsplanering:

Fem veckor - ht 2020

Begreppslista:

Atmosfär

Atom

avdunstning

fast form

flytande form

frysa

gasform

grundvatten

kondensering

kretslopp

luftfuktighet

lösningsmedel

molekyl

nederbörd

reningsverk

saltvatten

smälta

sötvatten

vattenatom

vattentäkt

vattentorn

vattenånga

växthusgas

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: