Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik IMA, geometri

Skapad 2020-10-24 17:07 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
På programmet individuellt alternativ (IMA), arbetar vi med innehåll och olika förmågor från Grundskolans matematik. I detta dokument belyses förmågorna utifrån det centrala innehållet "Geometri" .

Innehåll

Vi kommer arbeta med det centrala innehållet som finns i tabellen. 


   

Förmågor att bedöma

   

Begrepps-förmåga

Metod-förmåga

Problemlös-nins- förmåga

Resone-mangs förmågaKommunikations- förmåga

Centralt innehåll

Taluppfatt-ning och tals....

 

 

.

.

 

Algebra

         

Geometri

Namnge och beskriva geometriska figurer, Förstå relationen mellan olika figurer. (tex triangel-rektangel, cylinder-kon)
Omkrets, Area, Volym, Vinklar, Enhets-omvandlingar, Skala Likformighet, Symmetri, Pythagoras sats

 

Beräkningar av rutinuppgifter omkrets, area, volym, vinkelsumman, skala, enhetsomvandlingar, 
Avbilda/rita figurer med hjälp av linjal/pass-are/grad-skiva, eller ritprogram. 
Lösa problem inom området geometri med lämplig metod
Diskutera lösningars för och nackdelar. Värdera metoder. 
Muntlig och skriftlig redovisning av  tankegångar och lösningar.

Sannolik-het och statistik

         

Samband och föränd-ring

         

Problem-lösning

         

 

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Vi arbetar med området i individuell takt under läsåret 20/21. Bedömning kommer ske löpande. Inför betygssättning kommer eleven göra ett nationellt prov för åk 9 där samtliga förmågor prövas mot allt centralt innehåll. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: