Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik IMA, sannolikhet och statistik

Skapad 2020-10-25 13:03 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
På programmet individuellt alternativ (IMA), arbetar vi med innehåll och olika förmågor från Grundskolans matematik. I detta dokument belyses förmågorna utifrån det centrala innehållet "Sannolikhet och statistik" .

Innehåll

 Planeringar finns tillgängliga för eleverna i Google Classroom. 

   

Förmågor att bedöma

   

Begrepps-förmåga

Metod-förmåga

Problemlös-nins- förmåga

Resone-mangs förmågaKommunikations- förmåga

Centralt innehåll

Talupp-fattning 

 

 

 

 

 

 

Algebra

 

 

 

 
     

Geometri

         

 

Sanno-

likhet och statistik

medelvärde, median, typvärde, 
sannolikhet, obeoroende och beroende händelser, uttryck för sannolikhet (decimaltal, bråk, procent)
komplement-händelse, träddiagram, kombinatorik
beräkningar av sannolikheter
 
Diskutera olika lösningars för och nackdelar, värdera olika svars-alternativ.
Redogöra för begrepp och lösningar muntligt/och/eller skriftligt.

Samband och föränd-ring

         

Problem-lösning

         

 

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Vi arbetar med området i individuell takt under läsåret 20/21. Bedömning kommer ske löpande. Inför betygssättning kommer eleven göra ett nationellt prov för åk 9 där samtliga förmågor prövas mot allt centralt innehåll. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: