Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur-som-helst-monster

Skapad 2020-10-25 15:18 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 3 Slöjd
Monster finns överallt, framförallt i våra egna huvuden. Vi ska skapa egna monster, Hur-som-helst-monster. Vi gör dem i olika färger, med olika egenskaper och med olika uttryck. Varje Hur-som-helst-monster kommer att bli unikt!

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Slöjd ska utveckla dina kunskaper i olika hantverk (här sy på symaskin och sy för hand) och du får möjlighet att arbeta med olika material, redskap och uttrycksformer. Du kommer att få utveckla dina idéer och värdera resultatet och din arbetsinsats.

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

• Materialens egenskaper och användningsområden.

• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Enkla former av några hantverkstekniker

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas och följas


Slöjdens arbetsprocesser:

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

• Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.


Slöjden i samhället

• Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Begrepp/språkliga mål

Vi kommer att jobba med följande centrala begrepp:

liten sicksack, kaststygn, sy fast en knapp, fleecetyg, filttyg, spetsig broderinål och synål.

Bedömning

Jag bedömer hur du genomför arbetet med ditt Hur-som-helst-monster och hur du följer instruktioner för att arbetet genomförs på ett säkert sätt. 

Undervisning

Efter introduktionen kommer du att få planera och designa ditt eget Hur-som-helst-monster (H-monster) .
Vid varje lektionstillfälle går vi tillsammans igenom de olika momenten och begreppen som gör att du kan komma vidare i ditt arbete. Du kommer också att kunna följa instruktionen "Hur-som-helst-monster".

När vi arbetar med Hur-som-helst-monstret kommer du att:
- rita en skiss på hur H-monstret ska se ut och vilka uttryck det ska ha
- välja tyg
- sy ihop H-monstret på symaskinen
- stoppa H-monstret med vadd och sy igen öppningen för hand
- dekorera H-monstret för hand 
- berätta om ditt H-monster
- värdera ditt arbete och resultat

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: