Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-10-26 09:05 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola F Matematik
Matematik ska vara spännande, utmanande, kreativt och väcka nyfikenhet. Under läsåret kommer eleverna på ett lekfullt och laborativt och undersökande arbetssätt möta matematiken.

Innehåll

Livet i Mattelandet heter läroboken som vi ska arbeta med. Arbetsboken följer samma teman som Tv-programmets 12 avsnitt.

Det kreativa och aktiva lärandet kommer att betonas. Genom att tillsammans tänka, resonera och räkna utvecklar vi elevernas förståelse för matematik. Skapande och lek är betydelsefulla delar i det aktiva lärandet i förskoleklassen.

Talraden är ett särskilt viktigt moment som vi kommer att arbeta med återkommande under året i förskoleklassen

 

Syfte

Eleverna ska få

 • Lära sig skriva siffror
 • Undersöka och lösa enkla problem
 • Diskutera och resonera kring enkla problem
 • Jämföra och förklara strategier
 • Upptäcka och se matematiken i vardagen
 • Lära sig matematiska begrepp och uttrycksformer
 • Leka
 • Använda digitala verktyg
 • Skapa

 

Vi ska arbeta med

 • Likheter och olikheter
 • Sortera
 • Större än och mindre än
 • Hälften och dubbelt
 • Femkompisar
 • Jämna tal
 • Udda tal
 • Väga
 • Mäta
 • Tiokompisar
 • Tiotalsövergångar
 • Positionssystemet
 • Grundläggande former cirkel, triangel, kvadrat rektangel
 • Räknesätt; addition och subtraktion
 • Mönster
 • Siffror och talets värde
 • Läge, riktning, rumsuppfattning
 • Begreppen Lång-kort, stor-liten, likhetstecken mm.
 • Talraden

 

Mål

 • Att utveckla förståelsen för matematiken i vår vardag
 • Att kunna använda ord och begrepp inom matematiken
 • Att utveckla sin taluppfattning
 • Att lära si hur matematiken används i vardagen
 • Att lösa problem och berätta hur de tänkt
 • Att reflektera och dra slutsatser
 • Att samarbeta med andra

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: