Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tavelväggen

Skapad 2020-10-26 09:06 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Tavelväggen på avdelningen är ett sätt för barnen att utöva inflytande och delaktighet i verksamheten. Vi arbetar också för att barnen ska få möjlighet att möta flera olika material och tekniker i sitt skapande.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi vet och ser att barnen har intresse för att skapa, barnen frågar efter sådant material. 

Barnen har olika erfarenheter av att skapa, det är spritt mellan barnens erfarenheter vilket gör att vi vet, att för vissa barn är det helt nytt att bara hålla i en pensel medan andra är bekanta med mer material och med fler tekniker. 

Tidiga erfarenheter över inflytande kan vi se hur de äldsta barnen är mer vana att ta plats än de yngsta. Det handlar mycket om att vi måste lyssna in och tolka barnens viljor och intressen. 

 

Syfte och mål      

Varför ska vi erbjuda barnen detta?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

”intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

”Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,”

Arbetslaget ska:

”främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,”

 

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan  

Vad ska vi ge barnen möjligheter att förstå/utveckla?

Att de själva får vara med och påverka vad de vill visa upp, om de vill visa upp sitt skapande. 

Att genom olika skapande aktiviteter skapa erfarenheter och kunskaper om olika material, tekniker och dess egenskaper. 

 

Vi ser utveckling när

Hur ser vi att ett lärande skett?

När barnen skapat erfarenheter av olika material och tekniker och när de själva vet vilka möjligheter som finns i skapandet. 

När de själva ser att deras val och deras skapande syns i vår miljö. 

 

Genomförande  

Hur ska barnen ges möjlighet att lära sig? 

Genom planerade skapande aktiviteter i ateljén. 

Genom att barnen får delta när vi tittar igenom det vi skapat och barnen själva får välja vad som ska få plats i tavlan. 

När kan de lära sig det? 

Under planerade tillfällen i ateljén och i samlingar efteråt. 

Vad behöver vi förändra och utveckla i miljö/material?

Hur organiserar vi barngrupp och pedagoger?

Vi arbetar alltid i mindre grupper, i ateljén skapar 3-4 barn tillsammans med en pedagog per tillfälle. 

Hur förbereder vi varje undervisningstillfälle? Hur behöver pedagogen/pedagogerna förbereda sig?

Vi ser till att en pedagog får tid att förbereda material till skapandet i ateljén innan undervisningstillfället. 

Vi ser till att barnens alster finns tillgängliga i samling för att barnen ska kunna välja vad de vill sätta in i sin tavla, om de vill visa något skapande. 

Vi behöver själva ha erfarenhet av material och tekniker och vi behöver ha förberett materialet som behövs. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: